2 – חדר האוכל הישן

חדר האוכל הראשון היה צריף עץ גדול שהוקם עוד לפני המעבר לנקודה החדשה. הוא נבנה על הנקודה הגבוהה ביותר של פרשת המים. זה היה המבנה המרכזי של הקיבוץ. ערכו בו את סידור העבודה, התקיימו בו ישיבות, שיחות קיבוץ, מסיבות, סרטים, הצגות.