26 – אסם התבואות

האסם ("מגדל התבואות") נבנה בשנת 1942 בתכנונו של האדריכל מיסטצ'קין ממשרדו של אריה שרון. האסם נועד לאחסן את יבול הגרעינים משדות הקיבוץ. בקדמת האסם הוצב המִזרֶה, בו היו מנּפים את הגרעינים לקראת העברתם ב"אליווטור" (מעלית) לתאי האחסון. בשנים הראשונות הביאו את הגרעינים מהשדות בתוך שקים, אותם ריכזו בערמות על רחבת האסם, לקראת העברתם וניקוים במזרה. ילדי הקיבוץ היו עולים על הגג של הקומה הראשונה וקופצים משם אל ערמות השקים. בשנות ה-60, עם השתנות מערך שיווק התבואות בארץ, הלכה והצטמצמה פעילות האסם עד להפסקתה.

בשנת השבעים לקיבוץ (2007) שופצו האסם והרחבה ומאז משמש המקום לאירועי תרבות ותערוכות.

בית הקירור והאסם

בית הקירור נבנה יחד עם האסם.
הקבלן היה אנדלביץ.
האדריכל מסטצקין שעבד במשרד של שרון.
האסם שימש לאיחסון חיטה. לפני הקמתו היו מאחסנים את החיטה בשקים.
הסידור היה שבחוץ היה בור מבטון שאליו זרקו את החיטה מהקציר. החיטה היתה מתנקזת בבור בתוך האסם ואז מעלית הרימה אותה עד לגג והחזירה את החיטה ממויינת לתאים.
לפני הבור היה מזרה. החיטה היתה באה רטובה מהשטח ושם היו מיבשים אותה בעזרת העברה מתא לתא. למטה היה שיבר וצינור לבור. את החיטה היו שומרים בתאים כחצי שנה.
צורתו המיוחדת של בית הקירור היתה מושפעת מהמבנים האנגלים ורצון להשתלב במזרח. גם מבנה האסם הושפע ממבנים שהיו קיימים בעולם. אני זוכר שהמבנים עוררו פליאה בקרב חברים רבים בזמן בנייתם.

אסם הבר
בנייתו נגמרה במאי 1942.
הקיבולת 140 טון בתאים סגורים ומחסן לשקים בקומה התחתונה.
הוצאות הבנין 1.700 לא"י.

 

 

ברל קרן מספר :
הסילו – נבנה בשנת 1940-1939.
האדריכל מסטצקין שעבד במשרד של אריה שרון.
הסילו היה מיועד לאחסון חיטה. היו מביאים את החיטה בשקים. בחוץ היה בור מבטון שאליו היו שופכים את החיטה מהשקים.
היה אפשר לאחסן 100 טון חיטה באסם.
ההחלטה לבנות אותו עגול נבעה מהמחשבה שזאת בנייה חזקה יותר. האסם היה אחד המבנים העגולים הראשונים שנבנו בארץ.
החיטה הייתה נשפכת לבור ובעזרת מעלית הועברה לאיחסון בסילו.
בעזרת המעלית החיטה הייתה ממוינת לחלוקה בתאים. החיטה הייתה באה רטובה מהשדה והיו מייבשים אותה בהעברה מתא לתא. למטה היו שיברים וצינור לבור. את החיטה היו שומרים כחצי שנה.
אנדלביץ היה קבלן הבנייה באסם, במחסן הקירור וברפת א.
זו הייתה תקופת המנדט, והייתה השפעה חזקה של סגנון הבנייה האנגלי. האנגלים בנו כך את המחסנים שלהם בטענה שהבנייה בקשת חזקה יותר.
הייתה גם השפעה של המזרח בסגנון הבניה הזה .