27 – הסליק

ב-2009 נחשף ונפתח הסליק, מתחת לרצפת חדר הכושר של הקיבוץ. ה"סליק הגדול' נחפר ונבנה בשנת 1945, בתקופה שבה הבריטים שלטו בארץ. הוא נבנה מתחת למתבן שהיה משולב בדיר העגלות של הרפת. לבניית הסליק חברו שמונה בעלי סוד, שידעו על מיקום הסליק ונשבעו לא לגלות את מקום המצאו. לאחר אירועי "השבת השחורה" ב-1946, כאשר הבריטים פשטו על הישובים העבריים, חשפו סליקים אחדים ועצרו את הנהגת הישוב, רוכז כל הנשק שנאסף עד אז בעין השופט בסליק החדש והגדול. עם השנים הועברה הרפת ובמקום המתבן נבנתה המדגרה עבור לול הרבייה. המבנה החדש נבנה מעל הסליק מבלי שהבנאים ידעו על קיומו, כאשר בעלי הסוד היו "מפטרלים" במקום ושומרים שהסליק לא יינזק. לאחר שנים נסגרה המדגרה והמקום הפך לשמש כאולם התעמלות וכחדר כושר לחברי הקיבוץ. אחד משומרי הסוד, ברל קרן, החליט באמצע שנות התשעים של המאה הקודמת, לאחר שרוב שותפי הסוד הלכו לעולמם, לשתף בסוד את אחד מבני הדור השני. עברו יותר מ-12 שנים נוספות, עד שברל השתכנע שמותר כבר לחשוף ולפתוח את הסליק. לאחר פתיחתו התגלו בו יותר ממאה רובים וכלי נשק שונים, המוצגים היום באתר הסליק.

מאז פתיחתו מהווה הסליק אתר מורשת המושך אליו מבקרים רבים.